• +48 575 600 240
  • Po - Pt 8:00 - 16:00

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Interesujące doniesienia z badań, ciekawa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczące problemów klinicznej diagnozy psychologicznej w różnych obszarach jej zastosowania były naszym udziałem. Po raz kolejny już przekonaliśmy się o wartości spotkania nauki i praktyki w tej dziedzinie, która dało okazję do refleksji nad standardami pracy w świetle doniesień naukowych.

Dziękujemy Uczestnikom za zainteresowanie wydarzeniem i wkład w przebieg konferencji, która wskazała na kolejne ważne do rozważenia wątki, pobudziła do refleksji, pozostawiła niedosyt….i nadzieję na kolejne spotkanie!

Celem konferencji jest zaprezentowanie wyników badań nad psychologicznymi aspektami bezdomności oraz umożliwienie naukowcom i praktykom wymiany doświadczeń, opinii, wyników badań dotyczących tematyki bezdomności w ujęciu psychologicznym. Dodatkowo konferencja będzie okazją do dyskusji nad możliwością niesienia pomocy osobom bezdomnym, a zaprezentowane referaty zostaną wydane w formie publikacji, by umożliwić szerszemu środowisku naukowemu zapoznanie się z prezentowanym zagadnieniami.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie

I Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej,

która odbyła się w dniach 9-10 marca 2017r. w Bydgoszczy

Spotkania było okazją do integracji środowiska psychologów klinicznych wokół zagadnienia diagnozy klinicznej.  W odpowiedzi na  zaproszenie udział w konferencji wzięło liczne grono zaangażowane w działanie na rzecz kształtowania i realizowania standardów diagnozy klinicznej zarówno w ośrodkach naukowych, jak i licznych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną w różnych regionach Polski.

Refleksja nad klinicznymi aspektami diagnozy psychologicznej podejmowana była przez zgromadzone grono zarówno podczas wykładów, sesji plenarnych i warsztatowych, jak w rozmowach kuluarowych.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej zainaugurowała obchody 20-lecia kształcenia psychologów w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

 

Organizatorami konferencji byli: Pracownicy i doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz ze współorganizatorami – Fundacją SALVUS, Sekcją Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Studenckim Kołem Naukowym Diagnozy Klinicznej przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy

W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników.Wygłoszono 6 wykładów plenarnych oraz 3 wykłady sponsorskie.Odbyło się 7 sesji plenarnych, podczas których wygłoszono 23 referaty.

W sesji plakatowej zaprezentowano 16 plakatów z doniesieniami z badań.

Odbyły się 2 sesje warsztatowe, w każdej po 5 różnych spotkań warsztatowych.

Podejmowane zagadnienia mieściły się w następujących obszarach tematycznych:

  1. Problemy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. Metody diagnostyczne w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
  3. Specyfika diagnozy psychologicznej w odniesieniu do zaburzeń o różnym charakterze

Biuro Fundacji Salvus

Fundacja „SALVUS

85-182 Bydgoszcz

ul. Gniewkowska 11

tel. 881 700 787

biuro(at)salvus.org.pl

www.salvus.org.pl

KRS: 0000451186

NIP: 967 135 66 16
REGON: 341395891
Nr konta w BGŻ BNP PARIBAS:
10 2030 0045 1110 0000 0427 4230

Our Partners

Quick Link

Search