• +48 575 600 240
 • Po - Pt 8:00 - 16:00

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Interesujące doniesienia z badań, ciekawa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczące problemów klinicznej diagnozy psychologicznej w różnych obszarach jej zastosowania były naszym udziałem. Po raz kolejny już przekonaliśmy się o wartości spotkania nauki i praktyki w tej dziedzinie, która dało okazję do refleksji nad standardami pracy w świetle doniesień naukowych.

Dziękujemy Uczestnikom za zainteresowanie wydarzeniem i wkład w przebieg konferencji, która wskazała na kolejne ważne do rozważenia wątki, pobudziła do refleksji, pozostawiła niedosyt….i nadzieję na kolejne spotkanie!

Konferencja dla nauczycieli i rodziców
Leuven Belgia

O Fundacji Salvus

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia oraz rozwoju w cyklu życia. Cele te realizujemy przez:

 • działania na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie;
 • inicjowanie prac badawczych oraz finansowanie badań naukowych;
 • tworzenie i realizację projektów w obszarach zdrowia publicznego i aktywizacji społecznej oraz na rzecz niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego;
 • tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych;
 • współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb i kreowania polityki publicznej oraz konsultowania projektów i aktów normatywnych;
 • działalność edukacyjną, w tym organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń;
 • działalność poligraficzną i wydawniczą;
 • działalność charytatywną;
 • wolontariat;
 • organizowanie pomocy osobom chorym i ich rodzinom;
 • prowadzenie poradnictwa zdrowotnego, psychologicznego oraz psychoterapii.

Biuro Fundacji Salvus

Fundacja „SALVUS

85-182 Bydgoszcz

ul. Gniewkowska 11

tel. 881 700 787

biuro(at)salvus.org.pl

www.salvus.org.pl

KRS: 0000451186

NIP: 967 135 66 16
REGON: 341395891
Nr konta w BGŻ BNP PARIBAS:
10 2030 0045 1110 0000 0427 4230

Our Partners

Quick Link

Search