• +48 575 600 240
  • Po - Pt 8:00 - 16:00

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Interesujące doniesienia z badań, ciekawa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczące problemów klinicznej diagnozy psychologicznej w różnych obszarach jej zastosowania były naszym udziałem. Po raz kolejny już przekonaliśmy się o wartości spotkania nauki i praktyki w tej dziedzinie, która dało okazję do refleksji nad standardami pracy w świetle doniesień naukowych.

Dziękujemy Uczestnikom za zainteresowanie wydarzeniem i wkład w przebieg konferencji, która wskazała na kolejne ważne do rozważenia wątki, pobudziła do refleksji, pozostawiła niedosyt….i nadzieję na kolejne spotkanie!

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie

I Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej,

która odbyła się w dniach 9-10 marca 2017r. w Bydgoszczy

Spotkania było okazją do integracji środowiska psychologów klinicznych wokół zagadnienia diagnozy klinicznej.  W odpowiedzi na  zaproszenie udział w konferencji wzięło liczne grono zaangażowane w działanie na rzecz kształtowania i realizowania standardów diagnozy klinicznej zarówno w ośrodkach naukowych, jak i licznych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną w różnych regionach Polski.

Refleksja nad klinicznymi aspektami diagnozy psychologicznej podejmowana była przez zgromadzone grono zarówno podczas wykładów, sesji plenarnych i warsztatowych, jak w rozmowach kuluarowych.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej zainaugurowała obchody 20-lecia kształcenia psychologów w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

 

Organizatorami konferencji byli: Pracownicy i doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz ze współorganizatorami – Fundacją SALVUS, Sekcją Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Studenckim Kołem Naukowym Diagnozy Klinicznej przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy

W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników.Wygłoszono 6 wykładów plenarnych oraz 3 wykłady sponsorskie.Odbyło się 7 sesji plenarnych, podczas których wygłoszono 23 referaty.

W sesji plakatowej zaprezentowano 16 plakatów z doniesieniami z badań.

Odbyły się 2 sesje warsztatowe, w każdej po 5 różnych spotkań warsztatowych.

Podejmowane zagadnienia mieściły się w następujących obszarach tematycznych:

  1. Problemy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. Metody diagnostyczne w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
  3. Specyfika diagnozy psychologicznej w odniesieniu do zaburzeń o różnym charakterze

Biuro Fundacji Salvus

Fundacja „SALVUS

85-182 Bydgoszcz

ul. Gniewkowska 11

tel. 881 700 787

biuro(at)salvus.org.pl

www.salvus.org.pl

KRS: 0000451186

NIP: 967 135 66 16
REGON: 341395891
Nr konta w BGŻ BNP PARIBAS:
10 2030 0045 1110 0000 0427 4230

Our Partners

Quick Link

Search