• +48 575 600 240
  • Po - Pt 8:00 - 16:00

II Ogólnopolska Konferencja
Naukowo–Szkoleniowa

Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
Bydgoszcz, 4-5 kwietnia 2019

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za udział w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bydgoszczy.

Interesujące doniesienia z badań, ciekawa wymiana poglądów i doświadczeń dotyczące problemów klinicznej diagnozy psychologicznej w różnych obszarach jej zastosowania były naszym udziałem. Po raz kolejny już przekonaliśmy się o wartości spotkania nauki i praktyki w tej dziedzinie, która dało okazję do refleksji nad standardami pracy w świetle doniesień naukowych.

Dziękujemy Uczestnikom za zainteresowanie wydarzeniem i wkład w przebieg konferencji, która wskazała na kolejne ważne do rozważenia wątki, pobudziła do refleksji, pozostawiła niedosyt….i nadzieję na kolejne spotkanie!

Klauzula informacyjna dla uczestników II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej „Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej”

Klauzula informacyjna dla uczestników
II. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo–Szkoleniowej
„Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej
” (zwanej dalej Konferencją)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Salvus, ul. Gniewkowska 11, 85-182 Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gniewkowskiej 11, tel. 575600240, e-mail:

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działalności statutowej fundacji, w związku z realizacją Konferencji, na podstawie art. 6 ust 1 pkt lit. a, e RODO.

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom: Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz (w celu realizacji obsługi Konferencji przez upoważnione osoby), ALFA Biuro Rozrachunkowe Janina Wienzek ul. Św. Antoniego z Padwy 9A, , 85-424 Bydgoszcz (w celu przeprowadzenia operacji księgowych i rozliczeń finansowych), MAZWAL ZBIGNIEW WALKOWIAK, ul. Trzeciewiecka 7, 85-407 Bydgoszcz (w związku z obsługą informatyczną strony internetowej).

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

5. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ostatecznego rozliczenia Konferencji, nie krócej jednak, niż to wynika to z przepisów prawa, w tym między innymi z Ustawy o rachunkowości.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem umożliwiającym wzięcie udziału w Konferencji. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w Konferencji.

Biuro Fundacji Salvus

Fundacja „SALVUS

85-182 Bydgoszcz

ul. Gniewkowska 11

tel. 881 700 787

biuro(at)salvus.org.pl

www.salvus.org.pl

KRS: 0000451186

NIP: 967 135 66 16
REGON: 341395891
Nr konta w BGŻ BNP PARIBAS:
10 2030 0045 1110 0000 0427 4230

Our Partners

Quick Link

Search