• O Fundacji Salvus

  Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań na rzecz promocji i ochrony zdrowia, działanie na rzecz podnoszenia świadomości ochrony zdrowia w społeczeństwie oraz propagowanie idei zdrowego stylu życia oraz rozwoju w cyklu życia. Cele te realizujemy przez:

  • działania na rzecz promocji zdrowia w społeczeństwie;
  • inicjowanie prac badawczych oraz finansowanie badań naukowych;
  • tworzenie i realizację projektów w obszarach zdrowia publicznego i aktywizacji społecznej oraz na rzecz niwelowania zjawiska wykluczenia społecznego;
  • tworzenie funduszy stypendialnych dla studentów i pracowników naukowych;
  • współpracę z ośrodkami naukowymi, organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami szczególnie w zakresie rozpoznawania potrzeb i kreowania polityki publicznej oraz konsultowania projektów i aktów normatywnych;
  • działalność edukacyjną, w tym organizowanie konferencji, seminariów i szkoleń;
  • działalność poligraficzną i wydawniczą;
  • działalność charytatywną;
  • wolontariat;
  • organizowanie pomocy osobom chorym i ich rodzinom;
  • prowadzenie poradnictwa zdrowotnego, psychologicznego oraz psychoterapii.
  • Dodaj do ulubionych
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • RSS
  • PDF
  • Drukuj