• I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej

   • 17 marca 2017 • Wydarzenia

  Dziękujemy Państwu za zainteresowanie

  I Ogólnopolską Konferencją Naukowo-Szkoleniową

  Kliniczne Aspekty Diagnozy Psychologicznej,

  która odbyła się w dniach 9-10 marca 2017r. w Bydgoszczy

  Spotkania było okazją do integracji środowiska psychologów klinicznych wokół zagadnienia diagnozy klinicznej.  W odpowiedzi na  zaproszenie udział w konferencji wzięło liczne grono zaangażowane w działanie na rzecz kształtowania i realizowania standardów diagnozy klinicznej zarówno w ośrodkach naukowych, jak i licznych instytucjach świadczących pomoc psychologiczną w różnych regionach Polski.

  Refleksja nad klinicznymi aspektami diagnozy psychologicznej podejmowana była przez zgromadzone grono zarówno podczas wykładów, sesji plenarnych i warsztatowych, jak w rozmowach kuluarowych.

  I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt.: Kliniczne aspekty diagnozy psychologicznej zainaugurowała obchody 20-lecia kształcenia psychologów w Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy.

   

  Organizatorami konferencji byli: Pracownicy i doktoranci Zakładu Psychopatologii i Diagnozy Klinicznej Instytutu Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wraz ze współorganizatorami – Fundacją SALVUS, Sekcją Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Bydgoskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Studenckim Kołem Naukowym Diagnozy Klinicznej przy Instytucie Psychologii UKW w Bydgoszczy

  W konferencji wzięło udział prawie 200 uczestników.Wygłoszono 6 wykładów plenarnych oraz 3 wykłady sponsorskie.Odbyło się 7 sesji plenarnych, podczas których wygłoszono 23 referaty.

  W sesji plakatowej zaprezentowano 16 plakatów z doniesieniami z badań.

  Odbyły się 2 sesje warsztatowe, w każdej po 5 różnych spotkań warsztatowych.

  Podejmowane zagadnienia mieściły się w następujących obszarach tematycznych:

  1. Problemy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
  2. Metody diagnostyczne w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci, młodzieży i dorosłych
  3. Specyfika diagnozy psychologicznej w odniesieniu do zaburzeń o różnym charakterze

   

  • Dodaj do ulubionych
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Blip
  • RSS
  • PDF
  • Drukuj